Se Veled

Asszonytartás

Ma már nem csak a hollywoodi filmek, hanem a magyar tárgyalótermek is ismerik az asszonytartás jogintézményét. Míg Olaszországban akkor is megítélik, ha épp a csalfa feleség lépett le egy napbarnított Casanovával, és Németországban a férj nyugdíjas korában is minden hónapban sírva fakad, amikor az asszonytartást átutalja olyan jelentős összeg, addig nálunk méltatlanul alacsony mértékű és gyakorlatilag az éhhalált kerülhetjük el vele. Ám a bírói gyakorlat egyre nyitottabb, már akadnak életszerű, valóban a „feleség-anya” szerepkörből adódóan a  munkaerőpiacról kieső nő megélhetését biztosító megoldások. Tehát érdemes próbálkozni. Lássuk tehát, mire van szükség egy pozitív eredménnyel kecsegtető kereseti kérelem előterjesztéséhez:

A jogalkotói alapvetés az, hogy a házastársak egymás iránti felelőssége a bontással nem szűnik meg. A Csjt  ezt a felelősséget mint tartás iránti igényt fenntartja, az együttélés megszakítása és a házasság felbontása utáni időszakra is. A jogszabályhely három együttes feltételt szab. Első az igénylő önhibán kívüli rászorultsága, második az igénylő vonatkozásában az érdemtelenség hiánya és végül az, hogy a kötelezett teljesítő képes legyen legalább olyan mértékben, hogy a megítélt tartás az ő, és a tartásra a volt házastárssal egy sorban jogosultak megélhetését ne veszélyeztesse.

A rászorultság objektív kategória, bár könnyű elkanyarodni szubjektív érvek felé, mégis a bizonyítási szakban azt kell alátámasztani fehéren-feketén számokkal, hogy a feleség nem rendelkezik olyan jövedelemmel, ami a megélhetését biztosítja, vagy nincs olyan vagyontárgya, aminek az értékesítése elvárható lenne tőle. A műtárgyak, ékszerek tekintetében sajnos a magyar bírói gyakorlat az értékesíthetőséget megállapítja akkor is, ha érzelmi értékkel bíró családi örökségről van szó. Helyesen értékeli viszont a gyakorlat azt, hogy a második lakás vagy nyaraló értékesíthetősége, vagy bérbe adhatósága megszünteti a jogosultságot. A rászorultság a gyakorlatban sokszor csak részleges, valamilyen minimális rendszeres juttatásban szinte mindenki részesül – ekkor kiegészítő tartásról beszélünk.

Az önhiba a rászorultság feltételével szemben igen szubjektív megítélés alá esik, kiemelném, hogy tartalmában kevesebb, mint a polgári jog által használt felróhatóság fogalma. A Legfelsőbb Bíróság néhány eseti döntésén túl nincs iránymutatás, így az eljáró bírót kell – a szabad bizonyítási rendszer adta széles lehetőségekkel kreatívan élve – meggyőzni, hogy a feleség nem hibás. Akinek az életfilozófiájával összeegyeztethetetlen azzal, hogy erőfeszítéseket tegyen önálló jövedelem elérése végett, az csomagoljon, irány Olaszország, az egyetlen tagállam, ahol önhiba esetén is jár a házastársi tartás. Ha viszont itthon, magyar férjre sikerült szert tenni, akkor igazolható módon – pl. nem csak Internetes hirdetések nézegetése útján – kell rendszeres jövedelmet ígérő elfoglaltságot keresni.

Az érdemtelenség kérdése szintén szubjektív kategória, és sajnos a kötelezetti oldal védekezésének egyetlen lehetősége, ha a teljesítőképességét alátámasztó objektív számokkal nem tud semmit kezdeni. A rágalmazás és a becsületsértés tényállását iskolapéldaszerűen megvalósító nyilatkozatok és tanúvallomások sora igyekszik alátámasztani, hogy a feleség a házasság erkölcsi alapját – a házasság felbontására is közreható módon – olyan súlyosan sértette, hogy tartása a férjre nézve méltánytalan lenne az általános társadalmi felfogás szerint. Tapasztalatom szerint csupán az esetek pár százalékában állapítható meg az érdemtelenség. A gyakori hivatkozások többnyire csekély, vagy közepes súlyú magatartásokra vonatkoznak – nem vasalta rendesen az ingeimet, ehetetlen volt a főztje –, és a súlyos magatartás is csak akkor értékelhető, ha közvetlen összefüggésben van a házasság erkölcsi alapjaival. Gyakorlatilag a házastársi hűséget sértő magatartáson kívül a gyakorlatban nincs más, amire hivatkozhatnánk. A hűségsértés tényének bizonyítása pedig a két elfogulatlan tanú társaságában történő in flagranti tettenérés kivételes esetétől eltekintve lehetetlen

A kötelezetti teljesítő képesség az utolsó és objektív feltétel, amely tekintetében a szokásos – minimálbérből összespórolt BMW X6 szindróma – bizonyítási nehézségek mellett a tartási sorrend szabályait kell figyelembe venni. A válás ihlete minimális kivételtől eltekintve abban az időszakban éri a feleket, amikor a kisgyermekek körüli teendők teljesítőképességen felüli helytállást követelnek meg. A gyermekek eltartása vitán felül megelőzi a házastársi tartást, de az is igaz, hogy nem jelenti a férj házastársi tartásra való képtelenségét, ha jövedelmének 50%-át gyermekei tartására kell megfizetnie. Szerintem rossz az a megközelítés, hogy önkéntes teljesítés hiányában egy jogerős végzés tartásra buzdítja a kötelezettet, én ezt megbízóimnak nem szoktam javasolni. Inkább a peren kívüli megállapodás iránti hajlandóságot igyekszem erősíteni, és a férj számára életszerű megoldást javasolni. Ez leggyakrabban természetbeni juttatás, mint a lakhatás, vagy a gépkocsihasználat biztosítása. Követendő az megoldás is, ahol az asszonytartás csökkenő tendenciát mutat, motiválva ezzel az ex-feleséget, hogy a gondozásában maradt gyermekek növekedése miatt csökkenő teherrel arányosan, egyre komolyabb elfoglaltságot igénylő jövedelemszerző tevékenységet végezzenek. Esetileg praktikus az is, amikor az asszonytartás egy összegű megváltására kerül sor abból a célból, hogy a feleség elindíthassa saját vállalkozását.

Összességében tehát elmondható, ha a felek az életük során olyan munkamegosztásban állapodnak meg, ahol a felesége munkaviszony helyett home miniszteri mandátumot tölt be, és tehermentesíti férjét a hétköznapokban felmerülő gondok kezelése alól, akkor a válást követően nem csak a gyermekei után köteles tartásdíj fizetésére, hanem a felesége jövőbeni megélhetéséért is felelősséggel tartozik.

 Dr. Illés Blanka ügyvéd

Kommentek

(A komment nem tartalmazhat linket)
 1. katka says:

  Üdvözlöm.
  Szeretném meg kérdezni,hogy az asszonytartás akkor is jár,ha a feleség alkoholista és az édesapa már 3 éve külön él a családtól de a gyerekeket maximálisan ellátja.Az édesanya kezébe nem tud pénzt adni,mert másra költi.Dolgozni nem akar elmenni.

 2. G. says:

  Két gyerekem van. Bölcsődébe egyiket sem vették fel. Óvodai helyekért is harcolnunk kellett, pedig azt 3. életévüket betöltött gyerekeknek köteles lenne az önkormányzat helyet biztosítani. Hát nem az történik manapság…..
  Úgyhogy szó sincs róla, hogy a munkába állás időpontja saját döntés lenne…
  Gyerekvállalás = kiszolgáltatottság.

 3. Mona says:

  Kedves Ádi és nasa!

  Nem lusta visszamenni a nő dolgozni, csak nincs hova, ha van is nem szól hosszútávra. Tőlünk nyugatabbra működik a 4-6 órás munkavégzés és vissza is veszik a nőket dolgozni, mert van munkahely. Valamint a férj fizetése a Magyarosrzágon kaphatónak minimum 3-szorosa, tehát megteheti a feleség, hogy 4-6 órában vállal munkát, ezzel a család és a gyerek érdekét tartja szem előtt, mert el tudja vinni bölcsibe, oviba és el is tudja hozni időben. A “könnyebb otthon babázni” kijelentésed is meddöbbent: napi 24 órás elfoglaltság, a gyerek beteg is, lázas is, nyűgös is lehet és az is, mert nem bekapcsolható baba, hanem érző, emberi lény. Továbbá pelenkázni, etetni kell, majd mesélni neki, stb…. És a férfi és a nő együtt vállal gyermeket, nem a nő egyedül….

 4. Kata says:

  Na, az lenne a szép, ha a lusta, havonta másik munkahelyről kirúgott, vagy épp az aktuális vallására hivatkozva nem dolgozò férjemet nekem kéne eltartanom. Már bocsánat, de hányszor fordul elő jogy egy férfit nem vesznek fel, mert kis gyerekei vannak, és majd biztos sokat lesz betegállományban… Röhej. Férfit nem ér hátrány amiért gyerekei vannak. Menjen dolgozni!

 5. Klári says:

  Ja, a kép pedig vicces, de annak megértéséhez is IQ szüksèges, pont mint a felelősségvállaláshoz!

 6. Klári says:

  Kedves Ádi és nasa!

  Nem gondolom, hogy férfi valaha is helyettesítheti a nőt a gyereknevelésben. Ne tessék már egyenlőségjelet rakni a két nem közé! Ha a nő marad otthon, bizony kiesik a munkábòl, és kisgyerekes anyát egyébként sem vesznek fel jó helyre mert a gyerekek gyakran betegek. Nem véletlen hogy tőlünk nyugatabbra, az asszonytartás teljesen általános- senki nem kérdőjelezi meg! Uraim, tessék felzárkózni! Vége a középkornak…

 7. nasa says:

  Még valami: a bevezető mellett szereplő fénykép szintén bicskanyitogató!

 8. Panna says:

  Valóban könnyebb otthon babázni? Férfiak is maradhatnának otthon babázni. Ha nem az édesanya vagy édesapa jelenléte a legfontosabb az első 3 évben a gyereknek, akkor mi is a gyerek érdeke?

 9. nasa says:

  Ez szerintem is mélységesen felháborító! Az eddigi bejegyzések alapján én nagyon sajnálom a normális, elvált férfiakat! És mikor szűnik meg a házastársak egymás iránti felelőssége? Gondolom, a feleség új házassága esetén, vagy a gyermekek életkorának is van ehhez köze? Mert egy idő után ők is kötelesek a szülőkről gondoskodni. És ha az új férj netán elhalálozik, akkor megint az első férjnek kell a volt felesége után felelősséget vállalnia? Szerintem ez igazságtalan. A bontással vége kellene legyen mindennek, kivéve gyermektartásdíj. Mindenkinek vannak jobb esetben szülei, testvérei, barátai, oldja meg! Fordított eset nem fordult elő a praxisában? Vagy volt férj nem kaphat a volt feleségétől ilyen tartást? Ha kaphat, akkor már a neve sem jó: asszonytartás.

 10. Ádi says:

  Még hány bőrt szeretnének rólunk lehúzni? Azért mert az asszony lusta visszamenni dolgozni szülés után, én fizessem a megélhetését? Sehol nem lehet 3 évig otthon maradni… a Franciáknál fél év pedig sokkal fejlettebb a szociális rendszerük, Németeknél és a környező országokba max 1 év.

  Ha valaki úgy dönt, könnyebb otthon babázni, akkor viselje a következményeit, hogy a munkából való kiesés miatt csak rosszabb helyre fog csak tudni visszamenni kevesebb bérét. Ez az ára, de ezt fizesse meg ő, mert ez az ő döntése, és nem a gyerek érdeke.


Kommenteléshez kérlek, jelentkezz be:

| Regisztráció


Mobil nézetre váltás Teljes nézetre váltás
Üdvözlünk a Cafeblogon! Belépés Regisztráció Tovább a NLCafé oldalra!